V I T A M I N I

ĆELIJSKA MEDICINA

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

HIV-AIDS

El. pošta Štampa PDF
Indeks članka
HIV-AIDS
Page #
Page #
Sve strane

Ćelijska medicina i AIDS

 Želimo Vam dokazati da su ćelijske hranjive materije delotvorne i nemaju nuspojava i za kontrolu bolesti imunodeficijencije odnosno AIDS-a.

 

Kako Svetska zdravstvena organizacija definiše AIDS

Farmaceustka industrija tvrdi da je uzrok AIDS-a virus HIV-a.

Činjenica je da su infekcija Hiv virusom i bolest imunodeficijencije tj. AIDS dve različite bolesti. Svetska zdravstvena organizacija objavila je 1985. godine da je AIDS popraćen napadima temperature, čestim napadima kašlja, javljanjem meke stolice, padom telesne težine i javljanjem tuberkuloze. Infekcija HIV virusom nema pri tome nikakvu ulogu.

Kako bismo što preciznije mogli posmatrati tržište koje AIDS predstavlja za farmaceutsku industriju, moramo odgovoriti na nekoliko pitanja.

 

Pitanja o HIV virusu i AIDS koja čekaju na odgovor

Medicinsko je načelo da ako je bolest prouzrokovana virusom, da se taj isti virus nalazi u telu pacijenta, što nije slučaj kod HIV-a i AIDS-a.

S jedne strane kod samo jednog dela ljudi koji su zaraženi HIV virusom se razvija bolest imunodeficijencije tj. AIDS. Da je HIV virus uzročnik AIDS-a , sve osobe koji su zaražene HIV  virusom ili velika većina – obolela bi od bolesti imunodeficijencije AIDS-a. No to nije slučaj.

S druge strane prisutnost HIV virusa može se dokazati samo kod malog dela pacijenata koji boluju od AIDS-a. Drugim rečima: Hiv virus se može javiti kod obolelih od AIDS-a, ali on nije uzrok AIDS-a.


 

Razvoj AIDS-a i stopa smrtnosti HIV zaraženih osoba 

Ilustracija prikazuje naučne  činjenice i laži koje farmaceutska industrija širi o povezanosti HIV virusa i AIDS-a. Osim toga slika prikazuje kako tu laž koristi lobby farmaceutske industrije kako bi uterivanjem straha od AIDS-a  - i na štetu miliona ljudi koji su zaraženi HIV virusom – zarađivao milijarde.

Leva strana ilustracije prikazuje podatke Svetske zdravstvene organizacije o javljanju AIDS-a kod HIV zaraženih osoba. Statistika pokazuje da su se samo kod jednog malog broja osoba koji su zaraženi HIV virusom nakon više od 12 godina javili simptomi

AIDS-a. Kod 80% osoba koji su zaraženi HIV virusom simptomi se nisu javili.

Virus koji uzrokuje ospice, vodi u 100% slučajeva u razdoblju od nekoliko dana do razvoja ozbiljne bolesti koja je popraćena visokom temperaturom. S druge strane virus od kojeg niko ne oboli ni nakon deset godina je medicinska zagonetka.

Sve te činjenice ne zanimaju farmaceutsku industriju. U svojoj želji da od AIDS-a naprave svetsko tržište, ne prezaju  ni od ogromne kampanje lažima.

Pomoću kampanje kojom šire laži i plaše da će svaka druga osoba koja je zaražena HIV-om pre ili posle oboleti od AIDS-a, prisiljavaju milione ljudi kod kojih je – obično slučajno – dijagnostikovan HIV na uzimanje toksičnih preparata za hemoterapiju za AIDS. Ti preparati – nazivaju se antiretroviralni ili kraticom ARV-i – nisu ništa drugo nego već poznati preparati koji se koriste prilikom hemoterapije za rak, samo u obliku tableta.

Prvi organ koji preparati za AIDS oštećuju je koštana srž odnosno mesto stvaranja ćelija obrambenog sistema(matičnih ćelija). Drugim rečima, marketing kojim se farmaceustka industrija koristi kod AIDS-a sastoji se od propisivanja ARV tableta pacijentima, koje pogoršavaju boelst imunodeficijencije ili je uzrokuju.

Sada je jasno zašto lobby farmaceutske industrije širi laži o povezanosti HIV virusa i AIDS-a, kako bi mogao sprovesti svoj marketinški plan: dok većina HIV zaraženih osoba i bez uzimanja ARV tableta normalno vodi svoj život, kod osoba zaraženih Hiv virusom koji uzimaju ARV-e se u 100% slučajeva razvija imunodeficijencija.

Lobby farmaceutske industrije skriva milionima pacijenata i svetskoj javnosti činjenicu da uzrok širenja epidemije AIDS-a nije HIV virus, već uzimanje visoko toksičnih hemopreparata, koji uništavaju imunološki sistem.

Tim bezskrupuloznim trikom farmaceutska industrija osigurava prodaju svojih preparata koja će trajati toliko dugo dok se prevara ne razotkrije. Smatramo to zadatkom naše organizacije.

 

Delovanje preparata za hemoterapiju koje proizvodi farmaceutska industrija i ćelijskih  hranjivih materija kod AIDS-a

Osoba koja boluje od AIDS-a ima dve alternative. S jedne strane može poslušati preporuke medicine koja je usmerena na farmaceutsku industriju i uzimati visoko toksične materije, koje sprečavaju stvaranje ćelija obrambenog sistema u koštanoj srži i tako pogoršati imunodeficijenciju ili je prouzrokovati.

S druge strane ona može iskoristiti znanje ćelijske medicine. Značenje ćelijskih hranjivih materija za stvaranje krvnih ćelija priznato je pre nekoliko desetleća dodeljivanjem Nobelove nagrade. Ćelijske hranjive materije pospešuju i proizvodnju i funkciju ćelija odbrambenog sistema. Na taj način one jačaju imunološki sistem i pomažu u sprečavanju bolesti imunodeficijencije prirodnim putem.

 

Pravo lice lijeka AZT protiv AIDS-a

Pravo lice trgovine AIDS-om kojom se bavi farmaceutska industrija vidljivo je na primeru vodećeg preparata za AIDS po prodaji. AZT znači acido – timidin. Reč je o visoko toksičnoj materiji. Acido je povezan na nukleinsku kiselinu, jednu od četiri materije koje izgrađuju naslednu materiju u svakoj ćeliji u telu.

Već se tu uočava činjnica da AZT i drugi lekovi protiv AIDS-a ne mogu ciljano zaustaviti delovanje virusa. Toksični acido se doslovno unosi u naslednu materiju svake telesne ćelije – od glave do pete, čime su unapred isprogramirane teške posledice koje se javljau u svim organima.

Koliko je AZT toksičan može se najbolje pokazati na primjeru upozorenja koja se nalaze na bočici. Bočice koje sadrže AZT moraju nositi oznaku toksično. Naučnici  koji dolaze u dodir s tom materijom upozoravaju se da svako udisanje, gutanje ili dolazak te materije u dodir s kožom može imati teške zdravstvene posledice. Naučnici koji dolaze u dodir s tim lekom nose zaštitnu odeću.

Milioni pacijenata ne znaju ništa o tome. Njima se AZT i drugi lekovi iz grupe

ARV-a predstavljaju kao lekovi koji će im spasiti život.


 

Uspesi ćelijske medicine kod AIDS-a

U okviru zdravstvenog programa koji dr. Rath provodi u Južnoj Africi dokazano je da postoji alternativa ARV lekovima.

Hiljade ljudi koji potiču iz siromašnih afričkih četvrti i koji boluju od AIDS-a dokaz su da ćelijske hranjive materije u većini slučajeva mogu zaustaviti i napredni stadijum te bolesti. Mikronutrijenti koje su oboleli uzimali sastojali su se od kombinacije vitamina, minerala i elemenata u tragovima, aminokiselina i drugih ćelijskih hranjivih materija.

Važni rezultati tog zdravstvenog programa za AIDS sažeti su u slijedećim ilustracijama.

 

Ćelijske hranjive materije jačaju imunološki sistem i pomažu u sprečavanju AIDS-a (Slika 1)

U okviru našeg zdravstvenog programa, koji potpomaže naša fondacija, ispitivali smo delovanje ćelijskih hranjivih materija kod uznapredovale bolesti AIDS-a. Ovo pitanje je neobično važno jer farmaceutski ARV lekovi nisu to u mogućnosti.

Rezultati su bili ohrabrujući. Ćelijske hranjive materije ne mogu potpuno izlečiti AIDS, ali mogu sprečiti obeležja AIDS-a koje je definisala WHO.

Ilustracija prikazuje da se učestalost javljanja temperature i groznice, nakon četvero- odnosno osmonedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija, smanjila za 52% odnosno za polovinu

I nastanak tuberkuloze, koja je obeležje AIDS-a povuklo se kod pacijenata nakon čeveronedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija  za 40%, a nakon osmonedeljne terapije za 60%.

 

Ćelijske hranjive materije jačaju imunološki sistem i pomažu u sprečavanju AIDS-a (Slika 2)

Propadanje tela, koje je karakteristična pojava kod AIDS-a, može se zaustaviti u većini slučajeva pomoću ćelijskih hranjivih materija. U proseku je kod polovine od 100 pacijenata nakon četveronedeljne terapije uzimanja ćelijskih  hranjivih materija uočeno povećanje telesne težine. Nakon osmonedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija kod 70% pacijenata uočen je porast telesne težine. Istovremeno je prilikom terapije primećen nestanak meke stolice u više od polovine slučajeva.

 

Utrt je put za kontrolu bolesti imunodeficijencije AIDS-a

Zdravstveni program koji se temelji na uzimanju ćelijskih  hranjivih materija, nepobitan je dokaz da postoje alternative visoko toksičnim ARV lekovima.

Ćelijske hranjive materije nude mogućnost za delotvorno suzbijanje epidemije AIDS-a, koje nije popraćeno teškim nuspojavama.

Ovaj uspeh predstavlja za milione ljudi – posebno u zemljama koje su u razvoju – priliku za preživljavanje, dok se ne ustanove stvarni uzroci AIDS-a i dok se ne pronađe efikasna terapija za njegovo izlečenje.